Savez organizacija amputiraca Srbije je bio pozvan da učestvuje na ovoj impozantnoj konferenciji što nam je bila posebna čast.Konferencijom je predsedavala Maja Gojković .Posebno je uzeo učešće u izlaganju američki ambasador g-din Kajl Skot.
Ciljevi konferencije su da:

1.    Upoznamo sve najvažnije zainteresovane strane sa postignućima projekta „Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Srbiji“, uspesima i naučenim lekcijama
2.    Doprinesemo jačanju posvećenosti zainteresovanih donosioca odluka u pružanju  podrške većem političkom učešću osoba sa invaliditetom na svim nivoima  

Nacionalna konferencija 
„Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Srbiji“ 3.    Otvorimo dijalog o ulogama zainteresovanih aktera u ovom procesu i mehanizmima njihove horizontalne i vertikalne saradnje na različitim nivoima.

š predlog tokom rasprave je bio da se omogući prisustvo u smislu posmatrača tj. da imamo isti tretman kao i ostali posmatrači -članovi stranaka.
Takodje predložili smo da se biračka mesta urede-osposobe za pristupačnost OSI korisnicima invalidskih kolica a ako je to ne moguće, onda da se obezbedi glasanje u najbližem uređenom glasačkom mestu za OSI
Predsednik RIK je obećao da će ove predloge proslediti u vidu zahteva lokalnim izbornim komisijama, odnosno da će se sve učiniti da se među posmatračima nađu i predstavnici OSI.