Savez organizacija amputiraca Srbije sa promenljivim uspehom deluje oko sedam godina. Promenljivost se ogleda u vrsti aktivnosti koje se na nivou našeg Saveza realizuju. Na osnivackoj skupštini 21. februara 2009. godine smo imali ugledne goste koje je predvodio tadašnji Ministar, gospodin Ljajic a u pratnji mu je bio njegov prvi pomocnik gospodin Pešic. Tokom rada osnivacke skupštine našeg Saveza dobijena su velika obecanja od pomenutih gostiju, ali sve je nažalost naših lokalnih organizacija ostalo samo na tada datim obecanjima. Uprkos izostaloj pomoci mi delujemo i delovacemo za dobrobit clanstva u lokalnim organizacijama. Danas Savez ima 18 lokalnih organizacija koje u svom clanstvu imaju oko 6.000 clanova. Tacan broj je veoma teško predstaviti jer se svaki dan u neku od lokalnih organizacija uclani nova osoba sa amputacijom od onih 5 – 7 gradana u Srbiji kojima se svakog dana aputira noga, ruka ili dojka.

Poštovani posetioci
..............................................................................................................

Delovanje našeg Saveza je vezano za društvenu brigu o osobama sa amputacijama u Srbiji kao clanovima u nekoj od lokalnih organizacija. Naš Savez se veoma malo bavi o socijalnom problematikom jer za takvo staranje postoje druge Državne institucije koje svoje poslove relativno dobro obavljaju.
Naša opredeljenja se mogu podeliti u nekoliko osnovnih grupa na osnovu onoga šta se na kraju želi postici.

1. Želimo da naše clanstvo bude obuhvaceno svim zakonski rešenjima koja se odnose na osobe sa invaliditetom u Srbiji.
a. Globalno imamo sve što imaju ostale grupacije osoba sa invaliditetom, ali konkretno smo i posle pet godina delovanja na samom pocetku jer skoro sva dogovorena prava se na nas osobe sa amputacijama i ne odnose.
b. Uvek imamo velikih problema da dokažemo da smo i mi osobe sa invaliditetom koje imaju sve atribute osoba sa invaliditetom, samo što u postojecim zakonskim rešenjima nije navedeno da se zakonsko rešenje odnosi i na nas osobe sa amputacijama.
2. Prava naših clanova na lokalnom nivou se veoma razlicito tretiraju i najcešce zavise od nekog pojedinca u lokalnoj samoupravi koji je na položaj da može neograniceno odlucivati odredila neka politicka vecina. Pa posle svakog održanog izbora imamo velikih problema da tamo nekom politickom faktoru moramo objašnjavati sve od pocetka a uglavnom objašnjavamo da smo mi ipak osobe sa invaliditetom. Objašnjavamo da odnos prema nama nije politicko pitanje, vec je to pitanje koje se mora podrazumevati uprkos cinjenici što to ne reguliše neki doneti Zakon o udruženjima osoba sa invaliditetom u Srbiji. Kada se jednog dana, a nadamo se uskoro, i navedeni Zakon biti donet i da ce se u svim postojecim zakonima uneti i to da se navedeni zakoni odnose i na nas osobe sa amputacijama u Srbiji.
3. Donetim Zakonom ce se rešiti i naš status koji se odnosi na obaveze koje Država i svi niži organi vlasti u Srbiji imaju prema udruženjima osoba sa invaliditetom pa i prema našim udruženjima ciji clanovi su osobe sa amputacijama.
4. Posmatrajuci problematiku naših clanova u lokalnim organizacijama situacija što se tice socijalnog statusa pojedinca je nešto mnogo bolja od navedenog statusa lokalne organizacije pa i samog Saveza. Pojedinac ima mnogo bolje rešno pitanje ostvarljivih prava kao osoba sa ampautacijom, ali i tu ima mnogo samovolje pojedinaca koji imaju to pravo da sami o svemu odlucuju. Navedeno se odnosi na nacin utvrdivanja invaliditeta. Utvrdivanje invaliditeta se donosi na osnovu nekog procenjenog % ( koji je veoma promenljiv jer se u navedeni % cesto unosi i mnogo drugih elemenata koji najcešce nemaju veze sa utvrdenim invaliditetom). Unosi se i mesto gde je nastao invaliditet, pa i ima veze sa nekim patriotizmom, oslobodijackim ratovima i cesto se i pravo koristi tako što je nasledno kroz više generacija u istoj porodici. Kada se sagleda pomenuto pravo pojedinca imamo da je odredeno pravo za isti telesni invaliditet veoma razlicito i da pojedinci imaju mnogo veca prava od drugih samo zato što se primenjuju merila koja nisu ista za svaku osobu sa invaliditetom (narocito sa amputacijom) u Srbiji.
5. Trajno opredeljenje našeg Saveza je da u svom sastavu ima što je moguce više lokalnih organizacija ciji clanovi su osobe sa amputacijama. Osnovni zadatak je da tako radimo da u nekoj skorijoj buducnosti u svakom upravnom okrugu u Srbiji imamo bar jedno lokalno udruženje. Gledano malo dalje treba raditi da svaka osoba sa amputacijom u Srbiji bude clan nekog lokalnog udruženja osoba sa amputacijama ( u svakom gradu i svakoj opštini da imamo jedno registovano lokalno udruženje osaba sa amputacijama).
6. Ostvarivanje našeg osnovnog cilja koje sam gore naveo je vezano za svakog posetioca našeg sajta i za svakog našeg clana u nekoj od postojecih lokalnih organiazcija u Srbiji. Ovo treba da bude zvanican poziv svakoj osobi sa ampautacijom u Srbiji da se javi na:


a. elektronsku adresu našeg Saveza: savez@s-amputirci-s.org
b. telefonom: 062-883-5961

7. Kada posetite naš sajt i vidite mogucnost da postanete clan nekog lokalnog udruženja na vama je samo da se javite na adresu našeg Saveza ili diretno na adresu lokalnog udruženja koje je Vama najbliže. Osobe sa amputacijama koje žele da se uclane u neku lokalnu organizaciju u svom mestu stanovanja, a takvo udruženje ne postoji imaju mogucnost da se jave na navedene adrese našeg Saveza gde ce se obraditi sve pristigle prijave. Za vašu informaciju po Zakonu o udruženjima gradana u Srbiji za osnivanje nekog udruženja je potrebno minimalno tri osobe pa se udruženje može osnovati. Praksa je pokazala da na osnivanju novog udruženja bude mnogo više osoba od onih koje Zakon zahteva. Pored Vas osoba sa amputacijama clanovi u vašim udruženjima mogu biti i osobe sa nekim od invaliditeta i osobe koje nemaju invaliditet.

Poštovani posetioci našeg sajta Ja vam se u ime našeg clanstva zahvaljujem na poseti sa nadom da ce te naci vremena da u posetu pozovete osobe sa amputacijma iz vašeg bližeg ili daljeg okruženja.

Predsednik Saveza
Stevan Markov
Nacionalna konferencija 
„Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Srbiji“ 

Poziv na sajam ,, jednaki,,
Zapisnik sa sednice UO SAS 2020
Zapisnik sa 10. redovne godišnje skupštine