Почетна
Седиште савеза је:
Ул. Милоша Великог 
Бр. 29
23300 Кикинда


Е - адреса:
savez@s-amputirci-s.org

Контакт
Телефон савеза:           0230-437-224
 
 Мобилни тел:                062-883-5960

 Секретаријат АМП
   Нада Команонов         064883-5909