Поштоване колеге и пријатељи 

        Дошло је до измене датума одржавања такмичења у риболову, због тога што је Жичко језеро већ заузето од стране неког риболовачког удружења (раније је резервисано) за 26 септембар. Уместо 26-ог, такмичење ће се одржати у понедељак 29-ог септембра.
        Сатница и место такмичења остаје исто.

    Програм  такмичења :

•    10:00-10:30 h  -  Долазак учесника и извлачење такмичарских бројева       
•    11: 00 - 14:00 h  -  Такмичења у спортском риболову
•    14:00-14:30  h   - Судијски тимеоут (мерење улова)
•    15:00 h  - Скуп такмичара и званица у ресторану ,,Сунце,, и проглашење победника - додела пехара и медаља
•    15:30 h  - Ручак и дружење

Позив важи за ЈЕДНУ ЕКИПУ из Вашег Удружења, a једну екипу чине 2 члана. Такмичари за себе обезбеђују сав прибор за такмичење и освежење. Савез сноси трошкове проглашења победника и трошкове заједничког ручка за 4 ( четири ) особе. У случају већег броја учесника локална организација сноси трошкове исхране. Трошкове превоза сноси Савез органозација особа са ампутацијама ( ЈЕДНО ВОЗИЛО СА 10 ЛИТАРА ГОРИВА НА ПРЕЂЕНИХ 100 км).  
Молимо Вас да нам, најкасније до 22.09.2013. године писаним путем (е-маил, факс) потврдите Ваше учешће на такмичењу и доставите списак такмичара. Такође, Вас молимо да испоштујете програм такмичења, односно предвиђену сатницу активности.
У прилогу позивнице достављамо вам Правилник и пропозиције такмичења.

Пријаве такичара слати на е-маил Савеза или Удружења у Крагујевцу, или на факс     034/305-876 Снежана Николић.


    Председник Удружења
       Снежана Николић

               ПРАВИЛНИК И ПРОПОЗИЦИЈЕ
               ТАКМИЧЕЊА У СПОРТСКОМ РИБОЛОВУ

ОПШТИ ДЕ0
Право учешћа у такмичарском делу имају особе са иампутацијама.
Време трајања такмичења је три сата ( 180 минута )
Такмичење у риболову се одржава у екипној конкуренцији.
Чланови екипе учествују и у појединачној конкуренцији на нивоу сектора и на нивоу Мајстора стазе –проглашава се само један Мајстор за све секторе.
Екипу чине два члана без обзира на пол и узраст.
Такмичење се обавља у два сектора (А и Б).
Једна екипа не може имати оба такмичара у истом сектору.
Распоред такмичара по секторима, као и стартни бројеви у сектору се одредјују жребом.
Сваки такмичар мора имати чуварку за рибу и целокупан улов се после мерења враћа у језеро (рибњак). Такмичар који не буде имао одговарајућу чуварку неће моћи да учествује у такмичењу.
Такмичар може ловити само на пловак, и на најлону (струни) може бити везана само једна удица (није дозвољено коришћење вишекраких удица).
Такмичар може користити више штапова (мењати их током такмичења), али само један штап може бити активан, тј. забачен у воду.
Прихрану за рибе и мамце обезбедјују сами такмичари
Такмичар који прекрши неку од пропозиција биће елиминисан из званичне конкуренције и његов резултат неће бити вреднован у званичном пласману.

УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА
УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА КОД ЕКИПНОГ ТАКМИЧЕЊА
Екипни пласмани се утврђују збиром пласмана такмичара исте екипе из свих сектора на стази.
Екипа са најмањим збиром пласмана биће најбоље пласирана на том такмичењу и тако редом.
Секторски пласман се одређује на основу улова рибе мерено по тежини. Боље пласиран је такмичар који је уловио више рибе мерено по тежини.
Ако два такмичара имају исти улов којим би остварили пето место у сектору, њихов пласман у том сектору је 5,5 (6+5=11 : 2 = 5,5).
Уколико четири такмичара остваре једнак улов којим би били други у сектору њихов пласман је 2+3+4+5 = 14 : 4 = 3,5
Такмичар без уловљене рибе на мерењу добија пласман једнак просеку свих оних места које би остварили такмичари без рибе у том сектору по њиховом укупном броју.
Пример 1 – У сектору у коме је 12 такмичара, 7 има уловљену рибу а 5 је без рибе. Прва седморица се рангирају по пласману, а петорица имају исти пласман (8 + 9 +10 +11 +12 = 50 : 5 = 10)
МАЈСТОР СТАЗЕ је такмичар који је остварио највећи улов рибе мерено по тежини.
Ако два такмичара имају исти улов којим би остварили прва два места у сектору, њихов број секторских пласмана износи 1,5 (1+2=3 : 2 = 1,5), а прво место (златну секторску медаљу) освојиће такмичар са већим стартним бројем.

Н А Г Р А Д Е
Три првопласирана такмичара сваког од сектора награђују се медаљама.
Прве три екипе награђују се пехарима
Мајстор стазе осваја пехар у лично власништво
Позивница за такмичење у спортском риболову 2014
Правилник и пропозиције такмичења