Приступање Балканској мрежи ООСИ‏
Поштовани сарадници и сараднице,

Као представници организација особа са инвалидитетом, подржали сте иницијативу регионалног пројекта Успостављање Балкнаске независне мреже организација особа са инвалидитетом" попуњавањем Изјаве о сагласности за подршку оснивању Балканске независне мреже организација особа са инвалидитетом.

Како би Мрежа започела са радом, неопходан је следећи корак - попуњавање Приступнице, коју уз пратеће материјале (Позив за приступање мрежи, Правилник о раду мреже, Кодекс понашања за чланице мреже) достављамо у прилогу мејла.

Оригинал попуњену изјаву можете доставити поштом (Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Србије, Миленка Веснића бр.3, 11 040, Београд) или скенирати и послати мејлом на ивана@цилсрбија.орг

Пријатан остатак лета!

Срдачан поздрав,

Ивана Јанићијевић
Центар за самостални живот 
особа са инвалидитетом Србије
Београд, Миленка Веснића 3
тел/фаx:011 367 53 18
ivana@cilsrbija.org
www.cilsrbija.org
Бидф правилник о раду
Позив за приступање БИДФ мрежи
Приступница БИДФ мреже
Кодекс понашања БИДФ мреже