Достављање података о члановима удружења и савеза
ПОШТОВАНИ,

Достављамо Вам тражене одговоре по питањима које сте нам доставили:

1.    По овом питању вас обавештавамо да нисмо у потпуности завршили посао у ниједном од наших локалних удружења.
2.    По овом питању Вас обавештавамо да смо започели попуњавање упитника и не знамо када ће се започето завршити.

a.    „Савез организација ампутираца Србије“ у свом сатаву има 16 локалних организација која су уредно регистрована уписом у Државни регистар, код АПР. Поред наведеног у саставу имамо још 10-12 група грађана којима нико не жели помоћи да изврше упис у поменути регистар (од Сектора смо у више наврата тражили наменска средства, али све је било узалуд. Наведено се односи и на локалне управе по градовима и општинама у Србији). Савез нема потребна средства, оно што се добије то је нека милостиња јер се средства по пројекту од стране Сектора додељују по нечијој личној или групној вољи а не по ономе што је по пројекту тражено. Глобално посматрано и расписани конкурс је само једна велика превара која даје углавном  лажне наде и нешто мало динара ( расподела средстава по локалним самоуправама је таква да је доста случајева да је висина годишњих средстава за сва удружења особа са инвалидитетом једнака износу који на месечном нивоу добије неко удружење грађана у области спорта или културе). По нама то би требало бити тако да Сектор приликом расписивања конкурса одмах одреди неки лимит који може неки савез да добије па да се на основу такве одлуке и праве материјали за конкурисање.
b.    Тематика овог дописа је УПИТНИК који би требао бити основа за израду социјалних карти за особе са инвалидитетом у Србији. Намера је веома добра наш Савез и локалне организације је подржавају. Једино што се питамо: Ко треба да попуни тај послати УПИТНИК и ко ће да плати настале трошкове?  Наш Савез и локалне организације немају запослене раднике и да поменути радници имају вишка слободног времена па им треба допунити додатним пословима. Волонтери који обављају доста послова нису за такве ствари ангажовани у нашим удружењима. Не постоје ни средства за плаћање јер их нико не одбрава и ту је и крај и почетак акције.
c.    Ако нас сећање не вара пре две године је урађен попис становништва у Србији по којем су била постављена слична питања и евидентиране све особе са инвалидитетом. Оно што такође битно да је за урађен посао дато доста милиона динара. Подаци и данас постоје само их треба искористити за потребе свих врста. Наведено је сигурнији извор података од попуњавања новог УПИТНИКА ако ништа друго онда смо сигурни да ће бити обуваћена скоро читава популација особа са инвалидитетом у Србији, јер у нашим удружењима нису све особе са инвалидитетом у Србији.
d.    Посматрано са аспекта наше регистрације код АПР наш Савез и локалне организације давно нису у области СОЦИЈАЛНОГ СТАРАЊА, област нашег деловања је ДРУШТВЕНА БРИГА О ЧЛАНСТВУ па се поставља и питање: Шта ми тражимо у МИНИСТАРСТВУ у којем се данас налазимо? Наши чланови нису социјални случајеви на основу својих инвалидитета, наши чланови постају социјални случаје у случајевима када ДРЖАВА не успе да испуни своје ЗАКОНИМА предвиђене обавезе према својим грађанима па и нама особама са инвалидитетом. Наша удружења су не тако давној прошлости била једина места где је СВЕТ нешто давао у виду разних добара за особе са инвалидитетом. Тада смо били добри свима па и онима који су били Власт, али срећом све то није дуго трајало. Данас Власт не препознаје нашу ДРУШТВЕНУ УЛОГУ, већ нас види као велики баласт којег се треба што је могуће пре ослободити. Ми знамо да Држава не поседује такве службе које би боље од наших Савеза и локалних удружења водили ДРУШТВЕНУ БРИГУ о свим особама са инвалидитетом у Србији. 
e.    Из горе наведено следи друго питање: Где би Савези и локална удружења особа са инвалидитетом требали бити у оквиру постојећих Министарстава?  Одговор знамо, али то није у оквиру ове тематике.
f.    Оно што очекујемо од Сектора да превазиђе оно што је пре скоро десет година рекла једна особа са положаја ПОМОЋНИКА МИНИСТРА пред око 1.000 особа са инвалидитетом у Београду у Сава ЦЕНТРУ:  Ја сам овде постављена да шттитим ДРЖАВУ ОД ВАС ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СРБИЈИ.  Тада то нико није озбиљно схватао јер је сваки Савез на годишњем нивоу добијао и до милион динара а локалне организације свака појединачно је добијала такође до милион динара па је таква заштита ДРЖАВЕ од нас била веома добро дошла.
g.    Ова тематика је и даље отворена и једино је може решити доношење ЗАКОНА о удружењима особа са инвалидитетом у Србији као допуна постојећем Закону о удружењима грађана.

                    Са поштовањем  
 
Золтан Молдваи
Председник „ Савеза организација ампутираца Србије “