Почетна
Конкурс за доделу средстава за 2015. годину
                                                                                
Датум: 17. децембар 2014. год.                Број: 14-12-2014
    

Поштовани Председници локалних организација,


Обавештавам Вас да је пројектни тим „Савеза организација ампутираца Србије“ завршио израду пројекта по расписаном конкурсу за доделу средстава за 2015. годину. За оне који нису начисто шта то представља понављам да на овај конкурс конкурише Савез за средства за рад и активности и за средства за програмске активности ( не за рад локалних организација) својих локалних организација.

Прегледом материјала који сам Вам доставио можете видети оно што Вас интересује: 
1.    Месечни број планираних активности за сваку локалну организацију је једна активност за коју су тражена средства у износу од 20.000,00 динара што годишње износи 240.000,00 динара ( дао бог да нам одобре у шта и даље сумњам, али не одустајемо од захтева).
2.    Можете видети да је за Савез планирано да се организује осам заједничких активности. Када будемо сазнали колико су нам одобрили договорићемо се како их потрошити ако не добијемо додатна упутства.
3.    Свака локална организација мора од своје локалне управе по пројекту који локалне управе расписују да тражи средства бар за једну активност у вредности од 20-30.000,00 динара месечно. Ако неко може више то је добро.
4.    Као што смо се договорили свака локална организација од марта 2015. па до новембра 2015. треба да планира организацију месечног вашара на простору где делује ( детаљи и сугестије око наведеног после празника).
5.    Ако нека локална организација има могућности да набави средства и по неким другим конкурсима треба и то да ради па ће имати још по коју активност током године.

Не бих даље дужио, већ наводим да Вам шаљем докумнте под називима:
1.    Анекс- 1
2.    Анекс -2
3.    Анекс-3 и 
4.    Анекс-4
5.    Обавезну пратећу документацију Вам не шаљем јер за њом Ви немате потребу она је потребна Сектору да види да смо уписани код АПР и да имамо право да учествујемо на конкурсу који се завршава 22. децембра 2014. године у 16,00 ћасова. Ми наше документе шаљемо у петак  19. децембра 2014. године у току дана.


Поздрав и до скорог виђења.

Золтан Молдваи
Председник „ Савеза организација ампутираца Србије “
NAPOMENA:
Molim Vas da ovо popunjenо   odmah vratite elektonski na adresu Saveza. Navedeno je potrebno da bi se pripremili potrebni dokumenti po kojima će se realizovati projekat kod Ministarstva bez kojih Vam u 2015. neću moći prenositi dobijena sredstva.

            Pozdrav            Zoltan.

PODACI O LOKALNOJ ORGANIZACIJI:


LOKALNA ORGANIZACIJA:_________________________________
NAZIV SAVEZA: „SAVEZ ORGANIZACIJA AMPUTIRACA SRBIJE“
MATIČNI BROJ:___________________________________
PIB:___________________________________
SEDIŠTE SA ADRESOM:___________________________________
E-MAIL:___________________________________
BROJ TELEFONA:___________________________________
BROJ RAČUNA BANKA:___________________________________
Ko ima i broj kod TREZORA:________________________________
ZASTUPNIK UDRUŽENJA:___________________________________