ОКТОБАР  2014. ГОДИНЕ
 
„Савез организација ампутираца Србије“  са седиштем у Кикинди у духу уважавања препоруке Владе Републике Србије на челу са Премијером Александром Вучићем настоји да осмисли такве активности које ће омогућити особама са ампутацијама у чланству овог Савеза да својим радом остваре такве финасијске резултате који ће омогућити једноставнију реализацију планираних програмских садржаја како на нивоу Савеза тако и на локалном нивоу. Наведено не значи да ће оне особе са ампутацијама које нису у чланству неке од локалних организација бити потпуно заборављене. 
До краја 2014. године ће се покушати са припремом једне активности која је у многим местима у Србији била традиционална, али је доласком савременог живота сведена на спорадичност. „Савез организација ампутираца Србије“  са својим локалним организацијама ће покушати у Србији организовати „НОВЕ ВАШАРЕ У СРБИЈИ“. Планира се да се током 2015. године широм Србије одржи 10 вашара у местима сваког управног округа односно у местима седишта локалних удружења особа са ампутацијама које су чланице нашег Савеза. Наведено не значи да ће само особе са ампутацијама учествовати у реализацији. Позваће се и друге особе са инвалидитетом у Србији да прихвате учешће. 
„Савез организација ампутираца Србије“  се нада да ће реализацијом наведене активности успети реализовати планирано и да ће локалне самоуправе имати много више разумевања и да ће наћи свој интерес да буду суфинасијери у овом пројекту.


    „ НОВИ ВАШАРИ У СРБИЈИ “

        ПРЕДЛОГ ЗА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИЛИ
    КАКО САМИ ДА ОСТВАРИМО ПРИХОД ЗА ПРОЈЕКТЕ

„Савез организација ампутираца Србије“  са седиштем у Кикинди у сарадњи са својим локалним организацијама за 2015. године планира активност путем које ће се покушати обезбедити додатна финасијска средства за реализацију програмских садржаја како за локална удружења тако и за Савез.
Када се неко сретне са текстом или када неко спомене „НОВИ ВАШАР У СРБИЈИ ВАШАР У( назив места)“ знаће се да је то  је у организацији „Савеза организација ампутираца Србије“ а спроводи је локална организација која делује у том месту или на простору округа где наведено место припада.
Конкретно ако се сретнете са „НОВИ ВАШАР У СРБИЈИ ВАШАР У КИКИНДИ“  знаће се да је то активност коју организује  „Савез организација ампутираца Србије“ а реализују две локалне организације које су чланице  „Савеза организација ампутираца Србије“. Знаће се да је наведена манифестација организована са циљем да се особе са ампутацијама Севернобанатског округа сретну са здравим особама. Приликом таквог сусрета ће бити омогућена продаја и куповина разне робе по принципу 

- ИМА СВЕГА ОД ИГЛЕ ДО ЛОКОМОТИВЕ-.

19. октобра 2014. године у Кикинди ће бити одржана прва манифестација по овом пројекту.

Надамо се да ће до краја  2014. годие бити лепог времена и да ће и друге локалне организације у сарадњи са својим локалним самоуправама успети да ораганизују бар један „НОВИ ВАШАР У СРБИЈИ ВАШАР У( назив места)“. 
Оно што се данас зна да ће се у Кикинди  16. новембра и 21. децембра 2014. године организовати „НОВИ ВАШАР У СРБИЈИ ВАШАР У КИКИНДИ“.
„НОВИ ВАШАР У СРБИЈИ ВАШАР У КИКИНДИ“ се планира и за 15. фебруар 2015. године. Током 2015. године у Кикинди ће се сваке треће недеље у месецу организовати  „НОВИ ВАШАР У СРБИЈИ ВАШАР У КИКИНДИ“.
Локалне организације особа са ампутацијама ће уредно конкурисати по расписаним конкурсима за потстицајна средства за организацију манифестације.
Заједничко за све манифестације ове врсте коју организује „Савез организација ампутираца Србије“ је то да прва организација не предвиђа остварење неког профита, биће бесплатно учешће за све уз могућност давања прилога у виду донације или дотације.
Реализатор манифестације ће током реализације поднети два извештаја која ће углавном садржати резултате финасијског ефекта и евиденције насталих проблема који се нису могли предвидети.
Информације о овој активности можете наћи на сајту Савеза као и електронску адресу на коју можете писати.
 www.s-amputirci-s.org
savez@s-amputirci-s.org За потребе реализације аутор пројекта:

Золтан Молдваи
Председник „ Савеза организација ампутираца Србије “


„ НОВИ ВАШАРИ У СРБИЈИ “
„ НОВИ ВАШАРИ У СРБИЈИ “