О Д Л У К А  О  О С Н И В А Њ У
                            Савеза организација ампутираца Србије

На оснивачкој седници „ Савеза организација ампутираца Србије ” одржаној 21. фебруара 2009. године у Бечеју уз присуство званичних представника организација у својству оснивача Савеза организација ампутираца Србије

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОСНИВАЧИ САВЕЗА:

Удружење особа са ампутацијама севернобанатски округ, Кикинда,
Организација особа са ампутираним екстремитетима, Зајечар,
Фениx - Плус-Друштво за афирмацију инвалида, Бечеј,
Удружење ампутираних и рођених са малформацијама севернобачки округ, Суботица,
Удружење инвалида ампутираца, Београд, Удружење Шабачких ампутираца, Шабац,
Друштво инвалидске помоћи и солидарности, Кикинда и
Удружење Грађана живети усправно, Београд
Седиште савеза је: Кикинда, улица Милоша Великог број 29
Оснива се савез удружења грађана под називом: Савез организација ампутираца Србије .

Циљеви Савеза

Основни циљеви Савеза су:

Залагање за унапређење остваривања заштите и унапређивања социјално - економског положаја и социјалне сигурности особа са ампутацијама,
давање доприноса стварању услова за радно ангажовање, што хуманије и потпуније услове живота особа са ампутацијама, њихових једнаких права као грађана и пунијег учешћа у друштву,
залагање за унапређивање и примену савремених метода у систему образовања, професионалне оријентације и рехабилитације, запошљавања и обезбеђивање одговарајућих помагала за особе са ампутацијама,
успостављање сарадње са организацијама особа са ампутацијама других држава и међународних организација.
За вршење послова уписа у Регистар овлашћује се Золтан Молдваи.

 

Записничар:
Иван Шибул

За тачност података Председавајући:
Золтан Молдваи
Одлука о оснивању