Почетна
Одлука С-А-С у вези катстрофалних поплава у Србији 2014
    Датум:16. мај 2014. год.                    Број: 06-05-2014

Председништво „Савеза организација ампутираца Србије“ је на својој редовној седници 16. маја 2014. године на предлог Председника Савеза, Золтана Молдваиа, носиоца Националног признања за постигнуте резултате у спорту због освојене Златне олимпијске медаље у пливању на Параолимпијским играма 1984. године у Њујорку САД, је донело одлуку.

„Савез организација ампутираца Србије“  покреће акцију прикупљања новчане помоћи за потребе санирања насталих штета услед катастофалне поплаве која је задесила делове Србије у мају месецу 2014. године. Овом акцијом желимо у акцију пружања помоћи укључити и оне грађане који нису у могућности да на терену учествују у акцијама спашавања угрожених или у акцијама одбране покретних и непокретних добара због познате ситуације са тренутном поплавом и последицама које ће бити после повлачења воде у речна корита. Одлука је донета и због позива Премијера Србије, Александра Вучића да је од „ ДАНАС ПА У НАРЕДНА ТРИ МЕСЕЦА СВАКА ВРСТА ПОМОЋИ ДОБРО ДОШЛА“. „Савез организација ампутираца Србије“ ће позвати у првом реду особе са ампутацијама па и друге особе са инвалидитетом у Србији да се укључе у нашу акцију и да на тај начим покажемо да особе са инвалидитетом нису само они који од других нешто очекује, већ да су способни заједничким снагама неком да помогнемо.  Према статистичким показатељима у Србији има око 700.000 особа са разним инвалидитеима. Поред њих ту су и чланови њихових породица бар једна особа. Ако се успе са анимирањем читавог чланства и њихових организација може се рачунати на средства у висини више од 80.000,000,00 динара ако сваки појединац уплати  само 100,00 динара. У акцију ћемо позвати и друге структуре грађана у Србији са акцентом да то буду грађани који су на неки начин везани за примања која Србија на разним основама уплаћује грађанима Србије. Поред наведених „Савез организација ампутираца Србије“ ће се обратити и другим грађанима и позвати их да преко нашег Савеза буду људи добре воље.
„Савеза организација ампутираца Србије“ ће позив упутити:

1.    Особама са ампутацијама у Србији,
2.    Особама са инвалидитетом који су чланови локалних организација а њихови савези су чланице Националне организације ОСИ у Србији,
3.    Члановима Владе Републике Србије,
4.    Народним посланицима у Републичкој скуштини, посланицима у Скупштини АП војводине и одборницима у скупштинама градова и општина у Србији,
5.    Носиоцима Националног признања у области спорта и културе,
6.    Грађанима који су корисници социјалних примања у Србији,
7.    Јавним предузећима и установама,
8.    Запосленим у органима државне управе и запосленима у јавним предузећима и установама у Србији и
9.    Свим грађанима који су људи добре воље јер учествују у оваквим и сличним донаторским акцијама у Србији.
 
„Савез организација ампутираца Србије“ предлаже и очекује да уплаћени износи по наведеним групацијама буду:

1.    Особама са ампутацијама у Србији,
2.    Особама са инвалидитетом који су чланови локалних организација а њихови савези су чланице Националне организације ОСИ у Србији и
3.    Јавна предузећа и установе.
4.    Сви  грађани  који су људи добре воље јер учествују у оваквим и сличним донаторским акцијама у Србији.

a.    Висина уплате је добровољна и није лимитирана.

5.    Чланови Владе Републике Србије, Чланови Владе АП Војводине и чланови градски и општински већа у Србији,
6.    Народни посланици  у Републичкој скуштини, посланици  у Скупштини АП војводине и одборницим  у скупштинама градова и општина у Србији,
7.    Носиоци  Националног признања у области спорта и културе,
a.    Висина уплате је добровољна и није мања од 10 % месечних примања по наведеним основама, упата је једнократна у целости.

8.    Грађани  који су корисници социјалних примања у Србији и
9.    Запослени  у органима државне управе и запослени  у јавним предузећима и установама у Србији и
a.    Висина уплате је добровољна и није мања од 5 % месечних примања по наведеним основама, упата је једнократна у целости.

 „Савез организација ампутираца Србије“ ће спровести комплетну организациону припрему, реализацију и финално извештавање о резултатима ове акције. 
Акција ће започети са реализацијом  20. маја 2014. године и трајаће до краја 2014. године уз напомену да ће се 01. септембра 2014. године направити први писмени извештај и у договору са Премијером Србије извршити уплата прикупљених средстава онима за које се средсства прикупљају. За наведено ће се тражити савет од Владе Републике Србије. Завршетак је планиран за 03. децембар 2014. године када је Међународни дан особа са инвалидитетом и обележава се у чивавом Свету. Приликом завршетка ове акције извршиће се комплетан пренос прикупљених средстава у износу који буде остао после обрачуна стандардних трошкова организације и реализације ове акције.

УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ СРЕДСТАВА:

1.    ФИЗИЧКА ЛИЦА уплату врше стандарном уплатницом на пословни рачун:  „Савеза организација ампутираца Србије“ код Пиреус банке
a.    БРОЈ РАЧУНА:  125-1808110-09

2.    ПРАВНА ЛИЦА уплату врше стандарном уплатницом на пословни рачун:  „Савеза организација ампутираца Србије“ код Трезора
a.    БРОЈ РАЧУНА:  840-750763-82

3.    СВРХА УПЛАТЕ: ПОМОЋ ПОПЛАВА У МАЈУ 2014. СРБИЈА

4.    ПРИМАЛАЦ СРЕДСТАВА ЈЕ: „Савез организација ампутираца Србије“  

5.    ПОЗИВ НА БРОЈ: ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ


За обраћање користите електронску пошту адрес је: 
 savez@s-amputirci-s.org   ili telefon broj  062 883 5 960За потребе реализације аутор предлога:
Золтан Молдваи
Председник „ Савеза организација ампутираца Србије “   Почетна