Почетна
Предлог о изменама и допунама правилника о медицинским помагалима
   Почетна

        ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ У ЛИСТИ ПОМАГАЛА
a. ТАБЕЛА 1
2. Протетичка средства (протезе)
i. шифра    010    
1. Навлака за патрљак надлактна или подлакатна;
2. Уместо 2 месеца да буде 1 месец 12 комада годишње.
3. Навлака не може да издржи више од месец дана уз свако редовно одржавање чистоће због дирктног контакта са кожом корисника која је услед знојања веома агресивна.
4. Налог за требовање се издаје у целости за целу годину. . 

3. Протетичка средства (протезе)
i. шифра    020    
1. Навлака за патрљак надколена или подколена;
2. Уместо 2 месеца да буде 1 месец 12 комада годишње.
3. Навлака не може да издржи више од месец дана уз свако редовно одржавање чистоће због дирктног контакта са кожом корисника која је услед знојања веома агресивна.
4. Налог за требовање се издаје у целости за целу годину. 

4. Протетичка средства (протезе)
i. шифра    001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 и 009    
1. За шаку, подлакатна и надлакатна протеза;
2. Група 3 18-65 година и група 4 преко 65 год.
3. Рок за право на нову протезу да буде 48 месеци  са могућношћу оправке или замене делова после 12 месеци,
4. Рок трајања од 60 месеци је сувише дугачак са аспекта одржавања хигијене и задржавања функционалности протезе.
5. Оправка би требала да буде после сваког насталог квара без обзира на дужину употребе.

5. Протетичка средства (протезе)
i. шифра    012, 013, 014, 119, 120, 121 и 122    
1. Протезе за доње екстремитете;
2. Група 3   и група 4  од 18 до 65 и преко 65 год.
3. Рок за право на нову протезу да буде 36 месеци  са могућношћу оправке или замене делова после 12 месеци,
4. Предложени рокови су  сувише дугачаки са аспекта одржавања хигијене и задржавања функционалности протезе.
5. Оправка би требала да буде после сваког насталог квара без обзира на дужину употребе.
6. Протетичка средства (КОЛИЦА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ)
i. шифра    012, 013, 014, 119, 120, 121 и 122    
1. колица на ручни погон за особе са инвалидитетом;
2. Осигурана лица  до 18   и преко 18 год.
3. Осигурано лице до 18 година живота и лице на школовању до 26 година живота има право  право на нова  колица после 36 месеци   са могућношћу оправке или замене делова после 24 месеци,
4. Осигурано лице старије од 18 година   и лице које је завршило школовање и млађе је од 26 година  има право  право на нова  колица после 48 месеци   са могућношћу оправке или замене делова после 12 месеци,
5. Наша сугестија је: да би оправка  требала бити после сваког насталог квара без обзира на дужину употребе. Осигурано лице не би требало да трпи због лошег материјала или лоше изведбе колица или другог помагала. То би требало да буде кривица оних који производе помагала и оних који такве извођаче ангажују за поменути посао.

7. Протетичка средства (КОЛИЦА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ)
i. шифра     084    
1. колица на електро моторни погон за особе са инвалидитетом ( са 2 акумулатора и одговарајућим пуњачем);
2. Осигурана лица  до 18   и преко 18 год.
3. Осигурано лице до 18 година живота и лице на школовању до 26 година живота има право  право на нова  колица после 36 месеци   са могућношћу оправке или замене делова после 24 месеци,
4. Осигурано лице старије од 18 година   и лице које је завршило школовање и млађе је од 26 година  има право  право на нова  колица после 60 месеци   са могућношћу оправке или замене делова после 12 месеци,
5. Наша сугестија је: да би оправка  требала бити после сваког насталог квара без обзира на дужину употребе. Осигурано лице не би требало да трпи због лошег материјала или лоше изведбе колица или другог помагала. То би требало да буде кривица оних који производе помагала и оних који такве извођаче ангажују за поменути посао.8. Протетичка средства (КОЛИЦА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ)
i. шифра    128    
1. колица на ручни погон за особе са инвалидитетом (лагана активна);
2. Осигурана лица  која су способна да самостално управљају колицима на ручни погон за особе са инвалидитетом без ограничења на године живота.
3. Осигурано лице  има право   на нова ( лагана активна) колица после 48 месеци   са могућношћу оправке или замене делова после 12 месеци,
4. Наш захтев је: да се у листу оних који имају право на ову врсту колица уврсте и собе са дуплом надколеном и подколеном ампутацијом.

9. Протетичка средства (КОЛИЦА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ)
i. шифра    086    
1. Антидекубитус јастук за колица за особу са инвалидитетом на ручни и електро моторни погон;
2. Осигурана лица  која су способна да самостално управљају колицима на ручни погон за особе са инвалидитетом без ограничења на године живота.
3. Осигурано лице  има право   на нови антидекубитни јастук  после 24 месеци    
4. Наш захтев је: да се у листу оних који имају право на антидекубитни јастук уврсте и собе са дуплом надколеном и подколеном ампутацијом. 

10. Протетичка средства (ШТАКЕ И СТАЛЦИ ЗА ХОДАЊЕ)
i. шифра    087, 089, 090, 091, 131, 132 и 190    
1. ДРВЕНЕ ИЛИ МЕТАЛНЕ ШТАКЕ, СТАЛЦИ ЗА ХОДАЊЕ СА ТОЧКОВИМА И БЕЗ ЊИХ;
2. Осигурана лица без ограничења на године живота а која су способна да самостално ходају уз помоћ штака или сталака за ходање са точковима или без точкова.
3. Осигурано лице  има право   на ново помагало    после 36 месеци .
4.   Оправка би требала да буде после сваког насталог квара без обзира на дужину употребе.
5. Осигурано лице млађе од 18 година има право на ново помагало из ове групе после сваких 12 месеци употребе


11. СТОМАТОЛОШКЕ НАДОКНАДЕ
i. шифра    169 и 170    
1. Мобилне (покретне) зубне надокнаде за горњу и доњу вилицу;
2. Осигурана лица без ограничења на године живота код којих постоји потпуни недостатак свих зуба у вилици.
3. Осигурано лице  има право   на ново помагало    после 36 месеци .
4.   Оправка би требала да буде после сваког насталог квара без обзира на дужину употребе.

12. ОНКОЛОШКЕ ПОТРЕБЕ
i. шифра  треба одредити као нову
1. Протезе и грудњаци после ампутације дојке услед карцинома;
2. Осигурана лица без ограничења на године живота код којих је извршена ампутација дојке
3. Осигурано лице  има право   на ново помагало    после 12 месеци .
4. После истека рока употребе помагало се не би требало враћати. 
5. Контрола функционалности не би требало да буде обавеза после добијања помагала.
6.   Оправка би требала да буде после сваког насталог квара без обзира на дужину употребе.
7. ОБЈАШЊЕЊЕ ПРЕДЛОГА;
a. Особама углавном женског пола услед карцинома као мера за излечење је извршена ампутација дојке једне или обе па је потребно одобрити добијање ортопедског помагала у виду вештачке дојке са одговарајућим брусхалтером ( грудњак ). Наведена протеза је естетског карактера и служи као додатак терапији опоравка.

Савез ампутираца Србије
Председник Золтан Молдваи


Предлози правилника о мтп

Преднационални извештај

Погледајте документацију
         (Преузимање)